IMPRESUM

Údaje v souladu s § 5 TMG (německý zákon o elektronických médiích)

EEAtec GmbH
Dr.-Johann-Stark-Str. 7
92637 Weiden, Germany

Společnost zastoupená osobně ručící společnicí:
EEAtec GmbH

Jednatel:
Dominik Fichtner

Obchodní rejstřík: HRB 4283 Weiden i. d. Opf.
Rejstříkový soud: Registergericht Weiden i. d. Opf.

Kontakt

Telefon: +49 (0) 961 3989 512-0
Telefax: +49 (0) 961 3989 512-9
E-Mail: info@eeatec.de

Daňové identifikační číslo

Daňové identifikační číslo (DIČ) podle §27 a zákona o dani z obratu (Umsatzsteuergesetz):
DE291642010

Nejsme ochotni nebo povinni se zúčastnit řízení o urovnání sporu, vedeného před orgánem pro smírčí řízení stížností spotřebitelů.

Gestaltung & Konzept

KREATIVMALEINS
Werbeagentur Weiden Oberpfalz
Zu den Straßäckern 2
92637 Weiden, Germany

www.kreativmaleins.de

Ručení za obsah

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme v souladu s § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o elektronických médiích) za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecně závaznými předpisy. Podle § 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které by poukazovaly na protizákonnou činnost.

Povinnosti k odstranění nebo zablokování užívání informací podle obecně závazných předpisů tím zůstávají nedotčeny. Takové ručení je však možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při zjištění odpovídajících porušení práva tyto obsahy bezodkladně odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít odpovědnost. Za obsahy stránek, na které je odkazováno, je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. U odkazovaných stránek bylo případné porušení práv prověřeno v okamžiku vytvoření odkazu. Žádné protiprávní obsahy nebylo možné v okamžiku vytvoření odkazu zjistit.

Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií poukazujících na porušení práva proveditelná. Při zjištění porušení práva takové odkazy bezodkladně odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a všechny druhy využití přesahující hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromou, nekomerční potřebu.

Pokud nebyl obsah na této stránce vytvořen provozovatelem, pak je nutné respektovat autorská práva třetích osob. Obsahy třetích osob jsou jako takové označeny. Pokud byste si přesto všimli porušení autorského práva, prosím upozorněte nás na tuto skutečnost. Při zjištění porušení práva takové obsahy bezodkladně odstraníme.

Zdroj: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html