EEATEC VSTUPUJE DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU S 5 UČNI

Začátek září s sebou pro mnohé slečny a mladíky přinesl velkou změnu: Nástup do učení! Začíná skutečný život! To platí také pro 5 mladých lidí u společnosti EEAtec ve Weidenu.

Dominik Fichtner přivítal nové učně ve společnosti EEAtec slovy: „Těšíme se na Vás! Jste naše budoucnost! Úctu si však musíte získat svou pílí, zájmem a pracovitostí.“ Popřál „nováčkům“ hodně nadšení, zvědavosti a radosti z témat, která je budou v budoucnu provázet. Během učení jsou žádoucími hodnotami vlastní iniciativa a ochota pracovat: „Pak se jistě dostaví i profesní příležitosti!“

V době učení hrají velkou roli osobní angažovanost, zájem o další vzdělávání a ochota celý život se učit.

Po oficiálním přivítání následoval bohatý program. Nejdříve se učni seznámili s příslušnými mistry odborného výcviku, poté nastal pro učně v oblasti řemesel a techniky čas na přiměřené oblečení: outfit: design „modráky“, boty: design „bezpečnost práce“. Program prvního učňovského dne pokračoval: Poučení o povinnostech učně a zaškolení v oblasti bezpečnosti práce.

Praxe u EEAtec v číslech
Společnost EEAtec aktuálně v Německu nabízí praxi pro 12 mladých lidí ve dvou různých učebních oborech.