OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážené návštěvnice, vážení návštěvníci naší webové stránky,

těší nás, že jste navštívili naši webovou stránku. Abyste se při návštěvě naší webové stránky cítili dobře a bezpečně, chtěli bychom Vás níže informovat o zacházení s Vašimi osobními údaji. Následující ustanovení o ochraně osobních údajů mají za cíl Vás informovat o našem zacházení, shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů.

Za shromažďování a zpracování osobních údajů zodpovídá [podnik, viz Impresum].

ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Proto jsme naše webové stránky vytvořili tak, aby jejich používání bylo vždy anonymní. Informace, které získáme a uchováváme během Vaší návštěvy našich webových stránek, používáme výhradně pro interní účely a k zlepšování podoby webových stránek. IP adresu zprostředkovanou Vaším webovým prohlížečem ukládáme maximálně po dobu [...] dní, abychom detekovali, omezili a odstranili problémy nebo chyby (např. útoky na naše servery). Po uplynutí této doby IP adresu odstraníme, resp. anonymizujeme. IP adresu použijeme výhradně a striktně za účelem výše uvedených bezpečnostních opatření. Další informace o zpracování IP adresy naleznete v následujícím bodu „Údaje o použití“.

ÚDAJE O POUŽITÍ / LOGFILES

Pokud navštívíte naše webové stránky, budou na našem webovém serveru pro statistické účely ve formě protokolu dočasně uloženy tzv. údaje o použití za účelem zlepšení kvality našich webových stránek.

Tento datový záznam se skládá z:

– stránky, ze které byl soubor požadován,

– názvu souboru,

– data a času dotazu,

– množství přenesených dat,

– stavového kódu,

– popisu typu použitého webového prohlížeče,

– IP adresy dotazujícího se počítače (viz výše, anonymizované po uplynutí výše uvedeného období).

Tyto informace používáme, abychom umožnili přístup na naše webové stránky, pro kontrolu a správu našich systémů a ke zlepšení designu našich webových stránek. Uložená data budou uložena anonymně v souladu s platnými zákonnými požadavky. Vytváření osobních uživatelských profilů je tedy vyloučeno. Údaje o osobách nebo jejich individuálním chování přitom nejsou shromažďovány.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PLNĚNÍ SMLOUVY:                       

Za účelem plnění smlouvy zpracováváme následující údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

–              [ggf. ergänzen]

To zahrnuje také související péči o zákazníka.

Potvrzení smlouvy Vám zašleme na Vaši uvedenou e-mailovou adresu. Dále od nás v souvislosti s Vaším potvrzením obdržíte kromě tohoto e-mailu ještě další odsouhlasené e-maily s obsahem propagujícím vlastní, podobné zboží. Se zasíláním těchto e-mailů můžete vyjádřit nesouhlas kdykoliv prostřednictvím e-mailu zaslaného na […], aniž by vznikly jiné výdaje než náklady na zaslání podle základních tarifů. Po obdržení Vašeho nesouhlasu neprodleně zastavíme zasílání těchto e-mailů.

V případě potřeby budou osobní údaje sdíleny se společnostmi podílejícími se na realizaci této smlouvy.

Údaje nezbytné pro plnění smlouvy jsou uchovávány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání (např. německým Daňovým řádem (AO), německým Obchodním zákoníkem (HGB)) a vymazány po uplynutí těchto lhůt.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENÉ NA SOUHLASU

Pokud jste udělil/a zvláštní souhlas, zpracování příslušných údajů bude provedeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Váš souhlas může být kdykoli odvolán, aniž by byla dotčena zákonnost dosud uskutečněných zpracování. Pokud bude souhlas odvolán, pozastavíme odpovídající zpracování údajů.

Zvláštní souhlas je možné na našem portálu udělit pro následující služby:

ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Máte možnost se zaregistrovat na našem webu pro náš bezplatný newsletter. Newsletter obsahuje aktuální nabídky, skvělé speciální nabídky a atraktivní soutěže.

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyžadujeme následující údaje:

– oslovení

– jméno, příjmení (osobní oslovení v newsletteru)

– e-mailová adresa (zasílání newsletteru)

Ze zasílání newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. To je možné prostřednictvím přímého kontaktu s námi, prostřednictvím webové stránky newsletteru a odkazu “Odhlásit se z odběru newsletteru”, který je obsažen v každém newsletteru nebo případně odpovědí na e-mail při zasílání e-mailingu stávajícím zákazníkům, aniž by vznikly jiné výdaje než náklady na zaslání podle základních tarifů.

ÚČAST NA VÝHERNÍCH HRÁCH, SOUTĚŽÍCH NEBO OBDOBNÝCH AKCÍCH

Čas od času na našich webových stránkách nabízíme možnost účastnit se výherních her nebo soutěží a podobných akcí. Pro realizaci těchto akcí mohou být shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, jako je e-mailová adresa, jméno, adresa a případně další údaje nezbytné pro akci. Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s takovou akcí budou použity výlučně pro realizaci akce, např. pro stanovení výhry, uvědomění výherce nebo zaslání výhry. Údaje budou po ukončení akce smazány.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ?

Vaše údaje zpracováváme, abychom splnili naše zákonné povinnosti (například z daňového a obchodního práva). Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Údaje budou smazány po uplynutí požadovaných lhůt pro uchování.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM OCHRANY OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ?

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní marketingové účely (např. reklama, analýza trhu). Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Údaje budou smazány po uplynutí stanovených lhůt pro uchování.

Máte právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním údajů. Bližší informace naleznete v bodě “Práva subjektu údajů”.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM OCHRANY ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ZÁJMŮ?

Vaše údaje zpracováváme případ od případu, abychom ochránili Vaše životně důležité zájmy, např. abychom mohli v nouzových situacích poskytnout evakuační seznam záchranným službám. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Údaje budou smazány po uplynutí požadovaných lhůt pro uchování.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY

Vaše údaje zpracováváme za účelem přímé reklamy, zejména zasílání e-mailů s informacemi a nabídkami. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a v zájmu poskytnutí informací o nových produktech a službách. Každý zákazník má právo vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním, jehož uplatnění vede k ukončení zpracování za účelem přímé reklamy. Pokud jsou údaje uloženy výhradně pro účely přímé reklamy, budou po vyjádření nesouhlasu smazány.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Vaše údaje předáváme třetím osobám pouze za předpokladu, že existuje oprávnění pro převod údajů v souladu s právem na ochranu údajů.

Vaše údaje můžeme dále předat externím poskytovatelům služeb (např. poskytovatelům IT služeb, společnostem, které zničí nebo archivují údaje, poskytovatelům tiskových služeb), kteří nás podporují při zpracování údajů v rámci zpracování zakázek za přísného dodržování našich pokynů.

Zpracování údajů se může uskutečnit také mimo EU resp. EHP. Jako vhodnou záruku zákonnosti těchto datových přenosů jsme mj. uzavřeli se zpracovatelem zakázek standardní smlouvy EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím osobám ani jinak zpeněžovat.

UPOZORNĚNÍ NA PRÁVO VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU S PŘÍMOU REKLAMOU

Vaše údaje zpracováváme za účelem přímé reklamy. Máte právo vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním, jehož uplatnění vede k ukončení zpracování za účelem přímé reklamy. Svůj nesouhlas prosím vyjádřete prostřednictvím: […].

ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK A SLEDOVÁNÍ

POUŽITÍ COOKIES

Při návštěvě naší webové stránky se může stát, že budou ve Vašem počítači uloženy informace ve formě souborů cookie, a to například za účelem rozpoznání preferencí návštěvníků a navržení webové stránky optimálním způsobem. To nám pomáhá např. usnadnit navigaci a dosáhnout vysokého stupně uživatelské přívětivosti.

Cookies jsou textové soubory, které jsou při návštěvě internetové stránky uloženy na pevném disku uživatele. Nejsou pro Váš počítač nebezpečné a nejsou viditelné pro třetí strany. Umožňují uchování informací po určitou dobu a identifikaci počítače uživatele.

V případě souhlasu s používáním cookies zůstanou tyto soubory ve Vašem počítači po dobu 30 dnů, pokud je nesmažete dříve. Po 30 minutách nečinnosti resp. po zavření webové stránky jsou automaticky smazány.

Se shromažďováním a ukládáním Vašich údajů prostřednictvím této služby můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas. Chcete-li zabránit aktivaci souborů cookie, deaktivujte je ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že zakázání souborů cookie může omezit používání webu a nabízených služeb.

GOOGLE ANALYTICS

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Tento web využívá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá soubory cookie uložené ve Vašem počítači, které umožňují analyzovat Vaše používání tohoto webu. Informace generované cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a zde ukládány.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, abychom zajistili anonymizovanou evidenci IP adres (tzv. maskování IP). V případě aktivace IP anonymizace na našich webových stránkách bude Vaše IP adresa prostřednictvím Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná adresa IP a zde zkrácena. Společnost Google použije uvedené informace k vyhodnocení využití našich webových stránek z Vaší strany, k sestavování přehledů o aktivitách webových stránek pro nás a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a používáním internetu.

IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Přenos těchto údajů společností Google na třetí strany probíhá pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci zakázky na zpracování údajů. Společnost Google v žádném případě neslučuje Vaše údaje s dalšími údaji evidovanými společností Google.

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů, které o Vás byly shromážděny společností Google, s výše popsaným způsobem zpracování osobních údajů a s uvedeným účelem. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče. Evidenci a zpracování údajů společností Google můžete dále zabránit stažením a instalací zásuvného modulu (pluginu) prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na https://www.google.de/intl/de/policies/.

ADOBE ANALYTICS

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Pomocí nástroje pro analýzu webu Adobe Analytics (Omniture) vytváříme pseudonymní uživatelské profily za účelem zlepšení designu a uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Nástroj Adobe Analytics (Omniture) používá soubory cookie (textové soubory) uložené ve Vašem počítači. To nám umožňuje získat anonymní informace o chování návštěvníků našich webových stránek, analyzovat využití našich stránek a ještě pro Vás jakožto našeho zákazníka vylepšit naše webové stránky. Informace vygenerované soubory cookie jsou přenášeny na server firmy Adobe v Irsku a zde uloženy v přísném souladu se směrnicemi EU. Dále zajistíme, že před geolokací bude IP adresa anonymizována. Pro tento účel standardně v nastavení serveru provádíme anonymizaci IP. Po zjištění geolokace je IP adresa prostřednictvím (x.x.x.x.) nastavena jako nerozpoznatelná a již není k dispozici. Jiné použití IP adresy nebo předávání třetím stranám se neuskuteční.

 

Společnost Adobe nám pomáhá kvantitativně zpracovávat shromážděné informace, generuje přehledy o aktivitách na webových stránkách a poskytuje nám nápady na vylepšení procházení pro Vás jako zákazníka. V žádném případě nelze vyvozovat závěry o osobních údajích. Společnost Adobe dále může využívat údaje k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

Informace o ochraně údajů o programu Adobe Analytics naleznete zde:

https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_privacy.html bzw. unter http://www.adobe.com/de/privacy.html

 

Samozřejmě můžete vyjádřit nesouhlas s vytvářením pseudonymních uživatelských profilů a ukládáním anonymních uživatelských dat.

Vyjádřit nesouhlas můžete kdykoliv.

Existuje několik možností:

 

1.) Jednou z možností, jak vyjádřit nesouhlas s analýzou webu pomocí nástroje Adobe Analytics (Omniture), je nastavit cookie pro odhlášení (opt-out cookie). To informuje firmu Adobe, že Vaše údaje nesmějí být uloženy nebo použity pro účely analýzy webu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě tohoto řešení nebude webová analýza prováděna pouze po dobu, dokud prohlížeč uloží cookie pro odhlášení (opt-out cookie). Pokud cookie již není prohlížečem uložena, Váš nesouhlas zanikne.

Chcete-li nyní nastavit soubor cookie pro odhlášení (opt-out cookie), klikněte prosím zde:

[Adresse, mit der der Link vom Portal genommen werden kann]

2.) Ukládání souborů cookie používaných pro vytváření profilů můžete zabránit také příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče. Příslušné informace naleznete ve funkci nápovědy Vašeho prohlížeče.

MICROSOFT BING ADS

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Tento web využívá technologii sledování konverzí (Conversion Tracking) služby Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Pokud kliknete na reklamu Microsoft Bing, uloží se ve Vašem počítači soubor cookie. Jak Bing, tak i provozovatel webu takto mohou zjistit, že někdo byl přesměrován na webové stránky prostřednictvím reklam Bing a dosáhl předdefinované cílové stránky (stránky konverze). Rádi bychom Vás upozornili, že se tímto postupem také zaznamená Vaše IP adresa. Pokud se nechcete účastnit popisovaného procesu sledování, je možné odmítnout uložení cookie požadované pro tento účel prostřednictvím nastavení prohlížeče. Deaktivaci lze provést také na následujícím odkazu: http://choice.microsoft.com/de/opt-out

Další informace o ochraně osobních údajů a ukládaných cookies v rámci Microsoft Bing naleznete na webu společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

SIGNAL TAG MANAGEMENT SYSTEM

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Za účelem kontrolovaného řízení analytického a online marketingového softwaru na našich webových stránkách a zlepšení technické výkonnosti našich webových stránek používáme Tag Management System (TMS) od společnosti Signal Digital, Inc. Prostřednictvím TMS se podle definovaných pravidel řídí, jaké softwarové komponenty (tags), vysvětlené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a aplikované na této webové stránce, budou použity a v jaké podobě. Tím zajistíme, že budou použity pouze uvedené tagy a že budou zachycovat pouze data v rozsahu zde popsaném.

Prostřednictvím TMS jsou údaje předávány uvedeným tagům a v objasněné podobě. Používají se přitom také cookies. Nedochází však k ukládání údajů v TMS.

S ukládáním cookies můžete vyjádřit nesouhlas příslušnou úpravou nastavení Vašeho prohlížeče. Další informace o tomto nastavení naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

Další informace o ochraně údajů na téma Signal Tag Management System naleznete zde: http://www.signal.co/privacy-policy-platform-privacy-policy/

ADOBE DYNAMIC TAG MANAGER

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Na našem portálu používáme systém pro správu tagů Dynamic Tag Manager společnosti Adobe. Tento systém pro správu tagů také slouží ke kontrolovanému využití analytického a online marketingového softwaru a předávání údajů ve zde popsaném rámci, aniž by tyto údaje byly ukládány v systému pro správu tagů. Pro aplikaci systému se využívají cookies. S použitím cookies můžete vyjádřit nesouhlas prostřednictvím úpravy nastavení Vašeho prohlížeče. Kromě toho jsou Vám k dispozici zde uvedené možnosti odhlášení (opt-out), s pomocí kterých můžete vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů prostřednictvím nástrojů používaných systémem pro správu tagů.

ADOBE TEST & TARGET

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Od společnosti Adobe používáme software Test & Target. Tento software nám umožňuje provádět tzv. A/B-testy nebo multivariační testy na webové stránce. Za tímto účelem vytváří software v porovnání s originální verzí webové stránky pozměněnou variantu (např. s rozdílným designem a obsahem). Porovnáním obou variant je možné následně určit, kterou prezentaci preferují naši návštěvníci webových stránek. Další informace o funkcích Adobe Test & Target získáte zde: http://www.adobe.com/de/marketing-cloud/testing-targeting.html.

Při použití Adobe Target nejsou naší webovou stránkou za žádných okolností ukládány a zpracovávány osobní údaje, jako jsou např. úplná IP adresa. Jsou zpracovávány výhradně takové informace, které neumožňují poukázat na konkrétní osoby. Chování uživatelů je znázorněno kvantitativními metodami. Adobe používá „Session-Cookies“ a „Permanent Cookies“. První jmenované jsou ukládány do mezipaměti pouze po dobu Vašeho užívání naší webové stránky. Trvalé cookies (Permanent Cookies) jsou používány k zaznamenání informací o návštěvnících, kteří naši webovou stránku navštěvují opakovaně.

Zde naleznete Oznámení o ochraně osobních údajů ke službě Adobe Test & Target: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/target/ov/c_privacy.html

Máte možnost deaktivovat Adobe Test & Target na této webové stránce kliknutím na odkaz pro odhlášení (opt-out): [vložit odkaz]

MOUSEFLOW

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Tato webová stránka používá Mouseflow, webový analytický nástroj společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko. Jednotlivé návštěvy jsou zaznamenány (výhradně s anonymizovanou IP adresou) s cílem namátkově zachytit pohyby myší a kliknutí návštěvníků webových stránek. S pomocí tohoto nástroje jsou poté vyvozována potenciální zlepšení webové stránky. Nejsou evidovány žádné osobní údaje, a nejsou tedy ani předávány dále.

Pokud si nepřejete zaznamenávat Vaše chování, můžete službu na všech webových stránkách, které používají Mouseflow, deaktivovat: https://mouseflow.de/opt-out/

WEBPUSH / FOXPUSH 

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Foxpush nabízí uživatelům možnost upozorňovat na nabídky a propagační akce pomocí push zpráv. Pokud uživatel souhlasí s upozorněním, zobrazí se tato push zpráva automaticky v okně prohlížeče. Při přihlášení je nastaven anonymní soubor cookie. Uživatel má kdykoli možnost se z přijímání oznámení odhlásit. Oprávnění pro zobrazování oznámení na našich webových stránkách můžete kdykoliv smazat nebo zablokovat v nastavení Vašeho prohlížeče.

MATELSO CALLTRACKING

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Telefonní číslo uvedené na našich webových stránkách může být tzv. číslo sledování hovorů (call tracking), při kterém je hovor, v žádném případě však obsah rozhovoru, evidován naším centrem služeb. Hovory volajících na telefonní číslo call tracking jsou prostřednictvím centrální servisní hotline přímo přesměrovávány do centra služeb. Ukládány jsou pouze čas, datum, doba trvání hovoru a cílové telefonní číslo. Dále je zjišťováno, zda byl hovor přijat. Zjištěné údaje jsou využívány výlučně k zvýšení výkonnosti centra služeb a optimalizaci nabídky.

Re-Targeting

 [Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Spolupracujeme s reklamními partnery na bázi retargeting technologií. Tyto technologie využíváme k tomu, aby pro Vás naše internetová nabídka byla zajímavější. Tato technika umožňuje oslovovat internetové uživatele, kteří již projevili zájem o náš obchod a naše produkty, s pomocí reklam na webových stránkách našich partnerů. Jsme přesvědčeni, že zobrazování reklamy založené na zájmech uživatele je pro uživatele internetu zpravidla zajímavější než reklama, která nemá takovou spojitost. Zobrazování těchto reklamních materiálů na stránkách našich partnerů je založeno na technologii souborů cookie, resp. jiných anonymních uživatelských ID a analýze předchozího chování uživatelů. Tato forma reklamy je v zásadě anonymní, bez Vašeho souhlasu nebudou uloženy žádné osobní údaje a žádné uživatelské profily nebudou sloučeny s Vašimi osobními údaji.

Za účelem zobrazování cílené inzerce založené na zájmech uživatelů na webových stránkách v rámci sítě Criteo využíváme službu Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paříž / Francie). Soubory cookie resp. ID používané za tímto účelem neumožňují identifikaci Vaší osoby, ani nebude uložena Vaše IP adresa. Můžete zabránit užívání služby Re-Targeting společností Criteo na Vašem prohlížeči tím, že budete postupovat podle pokynů na adrese http://www.criteo.com/de/privacy. Upozorňujeme, že pro tento účel se nastavuje cookie pro odhlášení (Opt-Out-Cookie).

SEMASIO

 [Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Naše webové stránky používají „DMP-Tag“ společnosti Semasio GmbH, Hamburg, ke zjišťování údajů o uživatelích a jejich pohybu při prohlížení našich nabídek. Shromážděné údaje jsou evidovány v anonymizované podobě. Další informace o tomto procesu naleznete na webové stránce poskytovatele [www.semasio.com].

S tímto zpracováním osobních údajů můžete vyjádřit nesouhlas pod následujícím odkazem: http://www.semasio.com/de/opt-out.

Kliknutím na zde uložený odkaz nastaví systém takzvaný "stop cookie soubor", který zabraňuje další evidenci činností klienta systémem. Tento zákaz zůstává v platnosti, dokud uživatel nevymaže stop cookie.

ONLINE REKLAMA ZALOŽENÁ NA UŽIVATELSKÉM CHOVÁNÍ

Tyto webové stránky shromažďují a zpracovávají anonymně informace o Vašem chování při používání (např., které podstránky jste navštívili během návštěvy). Tyto údaje používáme k tomu, abychom pro Vás mohli zobrazovat reklamu založenou na Vašich zájmech, a tím Vám byli schopni nabídnout přidanou hodnotu. Za účelem evidence Vašeho uživatelského chování je na Vašem počítači uložen soubor cookie. Za účelem optimalizace reklamy založené na Vašich zájmech používáme níže uvedené nástroje a spolupracujeme s uvedenými poskytovateli. Tyto informace jsou uloženy za použití pseudonymu, takže osobní identifikace je v zásadě vyloučena. Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem položky "Nepřijímat soubory cookie" v nastavení Vašeho prohlížeče. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby Vás požádal před nastavením souborů cookie o Váš souhlas. Již nastavené cookies můžete také kdykoliv opět smazat. Upozorňujeme však, že v tomto případě eventuálně nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Případně budete muset již nastavené cookies pro odhlášení (opt-out-cookies) po smazání cookies opět aktivovat. Pro evidenci údajů pro poskytování online reklamy založené na uživatelském chování využíváme následující nástroje a poskytovatele:

Tool

Informace poskytovatele o ochraně osobních údajů

Možnost vyjádření nesouhlasu (opt-out)

Google AdWords Conversion

https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCgbJZ82qHPMEYoQJIy26Ljqx57yhP0ScvxTnIVEJBZMdU77SQUCZAYG1XAFfrbRPq9NN6Q3XntWfoR5P_U_AMV-sgbC0vMVzWRy8PoL4UlDPINr8p8

Google Dynamic Remarketing     

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=de

Google Analytics

https://www.google.de/intl/de/policies/

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=de

Adform

http://site.adform.com/privacy-policy/de

http://site.adform.com/privacy-policy/de

Criteo

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.criteo.com zu laden.

Inhalt laden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.criteo.com zu laden.

Inhalt laden

Semasio

http://www.semasio.com/de/datenschutzerklaerung/

http://www.semasio.com/de/opt-out

Microsoft Bing Ads

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

http://choice.microsoft.com/de/opt-out

Matelso Calltracking

https://www.matelso.de/w/de-de/datenschutz.aspx

Google Doubleclick

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

V oblasti online reklamy založené na uživatelském chování využíváme také komunikační nástroje ze sítě sociálních médií Facebook. Zejména pak používáme produkty Custom Audiences a Website Custom Audiences.

Z Vašich uživatelských údajů se přitom generuje nereverzibilní a neosobní kontrolní součet (hodnota hash), která může být přenášena na Facebook pro analytické a marketingové účely.

V Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation naleznete další informace o účelu a rozsahu sběru dat a o dalším zpracování a použití dat prostřednictvím Facebooku, stejně jako o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí. Možnost odhlášení (opt-out) pro použití webových stránek Facebooku Custom Audiences naleznete zde: [vložit odkaz]

 

POUŽÍVÁNÍ SOCIAL PLUGINS – ODKAZY A PROPOJENÍ NA SÍTĚ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Na našich webových stránkách najdete odkazy na sítě sociálních médií, jako je Facebook a Twitter. Nejedná se přitom o zásuvné moduly (pluginy) poskytovatelů Facebook nebo Twitter, které by při načtení stránky již předávaly data poskytovateli, aniž by to mohl uživatel ovlivnit.

Za ikonami sítí sociálních médií se skrývá pouze odkaz na síť sociálních médií, včetně přenosu sdílených webových stránek. Žádné uživatelské údaje nejsou přenášeny z webových stránek do sítě sociálních médií.

Pokud jste již v okamžiku kliknutí na ikonu přihlášeni na příslušném sociálním médiu, zobrazí se v dialogu Sdílení webových stránek, takže můžete sdílet obsah přímo. V opačném případě budete požádání o přihlášení se na sociálním médiu.

Od tohoto okamžiku se nacházíte na webové stránce příslušné sítě sociálních médií.

Při kliknutí na ikonu Facebooku se dostanete na internetovou stránku společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Ave, CA 04304, USA. Informace o shromažďování, ukládání a užívání Vašich osobních údajů společností Facebook Inc. naleznete ve Směrnicích o ochraně osobních údajů poskytovatele: https://www.facebook.com/about/privacy/

Při kliknutí na ikonu Twitter se dostanete na internetovou stránku společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Informace o shromažďování, ukládání a užívání Vašich osobních údajů společností Twitter Inc. naleznete ve Směrnicích o ochraně osobních údajů poskytovatele: https://twitter.com/privacy?lang=de

POUŽÍVÁNÍ SOCIAL PLUGINS – ODKAZY A PROPOJENÍ NA SÍTĚ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Na naší webové stránce jsou používány zásuvné moduly (pluginy) sociální sítě facebook.com , která je provozována společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94205, USA.

Spuštěním webových stránek naší internetové prezentace označených pluginem se automaticky provede připojení k serverům Facebooku. Výsledkem je, že se obsah příslušného pluginu přenese do Vašeho prohlížeče a integruje do webové prezentace. Facebook tak získá informace o tom, jaké internetové stránky jste navštívili. Pokud jste při své návštěvě webové stránky opatřené pluginem přihlášeni jako člen sítě Facebook, pak Facebook tyto informace přiřadí k Vašemu uživatelskému účtu Facebook.

Aktivním použitím některé z funkcí zásuvného modulu, například klepnutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo přidáním komentáře, se i tyto informace v přihlášeném stavu přiřadí k uživatelskému účtu na Facebooku a uloží se.

Pokud nesouhlasíte s přenosem Vašich dat na Facebook, je nutné, abyste se odhlásili z Facebooku předtím, než navštívíte naše webové stránky opatřené pluginy, čímž zabráníte přenosu dat.

Další informace o účelu, shromažďování a používání Vašich údajů prostřednictvím Facebooku naleznete stejně jako Vaše s tím související práva a možnosti ochrany Vašeho soukromí v Zásadách používání dat společnosti Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Tato webová stránka obsahuje pluginy "Addthis", které Vám umožňují nastavit záložky, resp. sdílet zajímavý obsah webových stránek. Při použití „Addthis“ se použijí také cookies. Takto generované údaje (např. čas použití nebo jazyk prohlížeče) se přenášejí do společnosti Add This LLC v USA a zpracovávají se zde. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností Add This LLC a zásadách ochrany osobních údajů, které spravuje společnost Add This LLC, naleznete zde. Tato webová stránka obsahuje zejména informace o typu zpracovávaných údajů a jejich účelu použití. Nedochází ke zpracování dotčených údajů z naší strany. Použitím pole "Addthis" souhlasíte se zpracováním údajů společností Add This LLC, a to v rozsahu uvedeném na webových stránkách. S používáním Vašich údajů můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas použitím cookies pro odhlášení (opt-out cookies). Bližší informace naleznete také na výše uvedených webových stránkách společnosti Add This LLC.

DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ OBSAHŮ E-MAILŮ

Abychom Vám mohli v našich reklamních e-mailech, jako např. newsletteru, zasílat vysoce aktuální informace a vhodné konkrétní nabídky, používáme nástroj kickdynamic společnosti Kickdynamic Ltd. S pomocí nástroje kickdynamic je možné stanovit obsah e-mailu dynamicky k okamžiku otevření e-mailu.

Pro dynamické řízení obsahu zohledňujeme následující faktory:

– lokalita návštěvníka (např. pro nastavení odpovídajících map, předpovědí počasí a nabídek/informací dle aktuálního počasí)

– konečné zařízení návštěvníka

– den nebo denní doba (např. animované hodiny s odpočítáváním pro limitované slevové akce)

Abychom Vám mohli v budoucnu posílat e-mailem ještě vhodnější nabídky, budou sloučena data o pohybu na stránce a informace, které jste nám poskytli. S tímto použitím Vašich údajů můžete vyjádřit nesouhlas, aniž by vznikly jiné výdaje než náklady na zaslání podle základních tarifů.

VYHODNOCOVACÍ SLUŽBA TRUSTED SHOPS

Možná jste po zadání Vaší objednávky dali svůj výslovný souhlas s tím, abychom mohli Vaši e-mailovou adresu zaslat společnosti Trusted Shops GmbH (Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín, Německo), která Vás požádá o hodnocení prostřednictvím systému hodnocení prodejce. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat s účinností do budoucna (např. e-mailem na […]). Vaše e-mailová adresa nebude použita k žádnému jinému účelu.

PŘIHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA (LOGIN) 

[Domains aufzählen für die Nutzung erfolgt]

Na naší webové stránce máte možnost se registrovat pro přístup jako přihlášený zákazník. Přihlášení zákazníka nabízí možnost […]

Pro registraci je nutné stanovit uživatelské jméno a heslo a dále uvést e-mailovou adresu.

Na zákaznickém účtu můžete uchovávat své osobní údaje a udržovat je v aktuálním stavu.

Na dobrovolném základě zde můžete uvést následující osobní údaje:

– oslovení

– titul

– jméno

– příjmení

– ulice a číslo domu

– PSČ

– místo

– země

– telefonní číslo

– telefonní číslo

– platební údaje

STRÁNKY S FORMULÁŘI

Na našich webových stránkách je také možnost se s námi spojit a komunikovat na nejrůznější témata. Příklady mohou být formuláře pro dotaz, žádost o zpětné volání, zpětná vazba, zvláštní požadavky zákazníků atd.

V závislosti na okolnostech navázání kontaktu jsou ve formuláři požadovány různé údaje. Osobní údaje, jako je oslovení, jméno, příjmení a e-mailová adresa, jsou pro účely navázání kontaktu a osobního oslovení obvykle povinné. Pokud použijete formulář pro zpětné volání nebo žádost o schůzku, mohou být požadovány ještě další údaje, například telefonní číslo. V případě dotazů ohledně stávajících transakcí máte také možnost zadat své číslo faktury.

BEZPEČNOST DAT

Abychom ochránili Vaše data před nežádoucími přístupy, používáme na našich webových stránkách metodu šifrování. Vaše údaje jsou tak přenášeny z Vašeho počítače na náš server a naopak přes Internet pomocí šifrování TLS 1.2. Poznáte to podle toho, že je na stavovém řádku Vašeho prohlížeče symbol zámku zavřený a adresní řádek začíná na https://.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají právo na informace ze strany odpovědné osoby týkající se jejich osobních údajů, a dále na opravu nesprávných údajů nebo na smazání, pokud se jedná o jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud údaje pro sledované účely již nejsou potřebné. Dále mají právo omezit zpracování údajů, pokud nastala jedna z podmínek stanovených v čl. 18 GDPR a v případě článku 20 GDPR právo na přenositelnost dat. Jsou-li údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f, pak má subjekt údajů kdykoli právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním z důvodů vyplývajících ze zvláštní situace. Nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, ledaže existují prokazatelně nutné ochranné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo se zpracování provádí za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ORGÁNU DOZORU

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru, pokud se domnívá, že zpracování údajů, které se ho týkají, porušuje ustanovení o ochraně údajů. Právo podat stížnost je možné uplatnit zejména u orgánu dozoru v členském státě místa pobytu subjektu údajů nebo místa domnělého provinění.

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Máte-li dotazy ohledně ochrany údajů, kontaktujte prosím našeho

pověřence pro ochranu osobních údajů:

[podnik, viz Impresum]

Datenschutzbeauftragter: Michael Schörnig

 

e-mail: [e-mailová adresa, viz Impresum]